30:00:00

הלימודים בישיבות החרדיות יעברו למתכונת טלפונית עקב קורונה

רגע לפני שהיום נגמר, חדשות הלילה תסכם עבורכם את כל הדברים החשובים והמעניינים שקרו היום – מזווית קצת אחרת. מגישה: רומי נוימרק

כל הפרקים