30:00:00

ברגע האחרון: הדיון בממשלה על החמרת ההגבלות נדחה למחר

רגע לפני שהיום נגמר, חדשות הלילה תסכם עבורכם את כל הדברים החשובים והמעניינים שקרו היום – מזווית קצת אחרת. מגישה: רומי נוימרק

כל הפרקים