00:45:30
נימנס וקמיל שומעים על קללה שהוטלה על משפחת וון גאיירסברג, וחוקרים האם הקללה קשורה לרצח ביער ולמיתות מסתוריות אחרות שהתרחשו במשפחה
סיווג:
סיווג: