צמד הבלשים מגלים את הקשר בין הגניבות של הפריטים הקדושים לסדרת מקרי הרצח, וחושפים את עברם של הנרצחים והמניע לרציחתם
אזהרות צפייה:
סיווג:

}