פרק אחרון לעונה - סמוך למרפאה יוקרתית לטיפולים לחידוש הנעורים מתגלה נרצחת נוספת, ועל גופה סימנים של עינויים. הבלשים יוצאים לגלות למה יש קשר שתיקה בין בנות הכפר, המכשפה המקומית ומנהלת המרפאה
אזהרות צפייה:
סיווג:

}