רב-פקד חוקר נימנס וסגניתו דה לוניי חוקרים רצח של כומר שנמצא צלוב
אזהרות צפייה:
סיווג:

}