00:45:48
פרק אחרון לעונ ה- הבלשים נימנס וקמיל מצליחים לסיים את החקירה ולפענח את הקשר בין מות הנזירים, חטיפת הנערות ומקרי הרצח לבין להקת רוק ומזמורים דתיים
סיווג:

}