חוקר המשטרה רב-פקד נימנס וסגניתו דה לוניי חוקרים רצח של בני זוג שנמצאו כשגופותיהם תפורות זו לזו
אזהרות צפייה:
סיווג:

}