00:45:31
רב-פקד חוקר נימנס וסגניתו דה לוניי ממשיכים לחקור את האחים במפעל העורות, בעוד המסתורין מתגבר בנוגע למתרחש בפסטיבל הטבע
אזהרות צפייה:
סיווג:

}