1920X1080 No Logo ימית
00:02:26
נציגי התושבים קראו לכנסת שלא לוותר על ימית כחלק מההסכמי קמפ דיוויד. מנגד קמו קולות שטענו שלמרות המחיר האישי היקר, הם לא יהוו מכשול בדרך לשלום
ז'אנר:
תגיות:

מתוך מהדורת "מבט"

}