1920X1080 No Logo ימית
00:02:41
במלאת שנה להתיישבות בה, ראש הממשלה מגיע לסיור ומכריז שלמרות תחילת שיחות השלום עם נשיא מצרים, מבחינתו חיוני להשאירה בגבולות ישראל

כתבתו של יעקב אחימאיר מתוך "מבט"

}