1920X1080 No Logo ימית
00:04:34
שבועיים לפני שהמתווה לשלום עם מצרים מגיע לכנסת, האווירה בעיר ימית כבדה כאשר התושבים מבינים כי הפכו למכשול העומד בין המדינה לבין החתימה ההיסטורית
תגיות:

כתבתו של יגאל גורן מתוך "מבט"

}