1920X1080 No Logo ימית
00:04:29
מיד לאחר שתומכים מבחוץ הגיעו לחזק את ההתיישבות, תושבי חבל ימית נעלו את שערי המקום וכפו על עצמם סגר במחאה על הפינוי המתוכנן

כתבתו של עופר טלר מתוך מהדורת "מבט"

}