1920X1080 No Logo ימית
00:01:51
לאחר שנפלה ההחלטה על התנתקות מחצי האי סיני, שר החלקאות אריאל שרון הגיע לישיבה עם נציגי העיר והציג להם את היישובים אליהם עתידים לעבור לאחר הפינוי

כתבתו של עופר טלר מתוך "יומן השבוע"

}