00:40:50
פרשת קרח היא אחת הפרשות הדרמטיות שבתורה. יצר השררה גורם למחלוקת על המנהיג ומוריד משמים עונש קולקטיבי והאדמה פוערת את פיה על קרח ועדתו. כיצד רעיונות מרכזים בפרשה נמצאים גם במציאות של ימינו?

כל הפרקים

}