00:41:26
פרשת פנחס מלאה ב"אקשן" של סוגי קרבנות למועדים ובחלוקת השבטים לנחלות עתידיות בארץ ישראל, והפטרה שקשורה לימי בין המצרים שהחלו ביז' בתמוז עם הנביא ירמיהו, שמזהיר את ישראל לקראת עתיד שחור של חורבן. מה עושים שיש כל כך הרבה קיצוניות קנאית בכל הקצוות, והאם הפרשה רלוונטית גם לדורנו?

כל הפרקים

}