00:45:20
פרשה מלאה במצוות והסברים בתחום המשפט והסמכות המחוקקת והשופטת. מהו הבסיס לחוק העברי הקדום והאם הוא רלוונטי להיום? באלו תחומים הסתמכה מערכת המשפט המודרנית על המערכת הקדומה ולמה? מה אפשר ללמוד בימינו על חכמת התורה בענייני ניהול חוק מדינה ואכיפה? הפרשה מביאה את הציווי למנות מלך בישראל, למה אין לנו היום מלך בישראל?

כל הפרקים

}