00:45:03
משה רבינו ממשיך בנאומו ההיסטורי לעם ישראל רגע לפני כניסתם לארץ. מזכיר להם את עברם, מגדיר את הכיוון לעתידם ומעודד אותם לקראת כיבוש הארץ. הפרשה מכילה את ההבטחה שאם בני ישראל יעשו את הנדרש מהם בשמירת המצוות והחוקים שקיבלו במדבר סיני, הם יבורכו בשפע גדול בפרי בטן ופריון ובפרי האדמה שתיתן את יבולה, ולעם ישראל מובטחת ארץ טובה וברוכה מלאה בשבעת המינים רק אם יעשו את תפקידם

כל הפרקים