00:45:54
פרשה מופלאה בה דברי שונא ישראל בלעם המקלל סתום העין הפכו לברכות הטובות ביותר שעם ישראל קיבל במדבר רגע לפני הכניסה לארץ

כל הפרקים

}