00:41:23
פרשת חקת ובמרכזה כל ענייני פרה אדומה, טומאה וטהרה של המתים והחיים. נושא פרה אדומה תמוה ולא ברור בעליל ומעבר לזה נראה לא קשור אלינו בכלל, האמנם? התכנית בוחנת כיצד קדושת המתים והבנת החיים דרך הפריזמה של הפרשה הופכים לאקטואליים לימינו אלו, איך מגדלים פרה אדומה? האם יש מה לעשות איתה? מה זה טמא מת כיום ואיך זוכים להיטהר?

כל הפרקים

}