ביום ראשון בערב הצדדים התחלפו - השמאל הפגין בירושלים והימין הפגין בתל אביב. בעיר הבירה מתנגדי החקיקה המשפטית ובעיר ללא הפסקה תומכי הממשלה. בשבוע שבו חל ט' באב, יצאנו לשמוע בקרב המפגינים על מה הם מוכנים לוותר כדי לעצור תהליך ההיפרדות שעובר על הקבוצות השונות במדינת ישראל. שמענו אנשים בגילאים וממקומות שונים שרוצים הצלחה פוליטית, אבל חוששים מתבוסה חברתית

כל הפרקים