דולר שעולה ויורד ועולה, ראש ממשלה שניסה להשתלט על הלמ"ס ושר אוצר שרצה למחוק את חווארה: תשפ"ג הייתה שנה לא פשוטה – אבל שאול מצא בה גם רגע אחד חיובי

כל הפרקים

}