מאז תחילת הלחימה, 2,000 חרדים ביקשו מצה"ל להתגייס. היום התגייסו 120 מהם. התגייסו, לא התנדבו, על מלא. הצעד הזה, והשתיקה מצד הרבנים בנושא, מאותתים על הנכונות של החברה החרדית להיות שותפה לגורלה של מדינת ישראל - וזה סימן חיובי למדי

כל הפרקים

}