השבוע הודיעה הממשלה שתאמץ "רמזור" לצורך תקצוב רשויות עירוניות. רשויות שיש חשד שכספים ממשלתיים המועברים אליהן יגיעו לידי ארגוני פשע, יסומנו כאדומות ופשוט יפסיקו לקבל תקציבים. כל תקציב. בעוד המשטרה לא מצליחה להתמודד עם ארגוני הפשע, הממשלה לוקחת לעצמה סמכויות שלא בטוח שטוב שיהיו לה

כל הפרקים

}