בתחילת החודש נמנו כ-4,000 תקני הוראה חסרים במערכת החינוך בבתי הספר ובגנים. בסוף החופש הגדול הודיע משרד החינוך שהפער הצטמצם לכ-950 מורים בלבד. עבודה מעולה? לא בטוח. מאחורי המספרים מסתתרת מציאות פחות חיובית, בה מנהלים ויתרו על שעות ומקצועות שלמים והעסיקו מורים ללא הכשרה מתאימה. הטור של לירן כוג'הינוף

כל הפרקים

}