מנהיגי העולם הצהירו לאחרונה שחמאס אינו מייצג את העם הפלסטיני. אך למרות שלא כל הפלסטינים תומכים בארגון, שוב ושוב מופגנת הפופולריות של חמאס בקרבם – מהבחירות הכלליות, דרך ארגוני הסטודנטים וצעדות הרחוב. נורית יוחנן עושה סדר בעובדות

כל הפרקים