כשאיתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, קרא את דוח מודי'ס האחרון בנושא הכלכלה הישראלית, הוא ראה נורת אזהרה מהבהבת. בין השורות, בן זאב זיהה מילים חמורות המשדרות מסר לממשלת ישראל – עוד מאותה מדיניות יביא להשלכות שליליות מאוד לכלכלה הישראלית. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי, בן זאב משקף את מצב הכלכלה בישראל כפי שרואים אותה משקיעים זרים, ומעלה תמונה מדאיגה. הוויכוח מי גרם לחוסר היציבות לא רלוונטי, אומר בן זאב, הדבר היחיד שצריך להעסיק את מקבלי ההחלטות הוא החזרת הוודאות לכלכלה הישראלית

כל הפרקים