עמוד האש - פרק 11
עמוד האש - פרק 11

עמוד האש - פרק 11

חיילים ללא דגל (1939 - 1941). ממשלת המנדט חוששת מפני מרד ערבי פרו-נאצי ולא מאפשרת ליהודים ארץ-ישראליים להתנדב לצבא הבריטי. עם התקדמות הגרמנים בצפון אפריקה, נשקפת סכנה חמורה ליישוב היהודי בארץ ישראל
מערכת כאן
22 בנובמבר 2020
20:04