השבוע הראשון
00:01:26
ליווי הכלי המשוריין בעקבות הכוח הפורץ לתוך שטח סוריה. כתבתו של שמעון טסלר מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}