השבוע הראשון
00:00:35
בנקודת הגבול העסקים כרגיל, וכמות האנשים שנכנסת כפולה מזו היוצאת. כתבתה של נורית גולדשמידט מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}