השבוע הראשון
00:03:39
בשיאו של יום כיפור ובאמצע הצום, אזרחים מגויסים למלחמה. חלקם היישר מבית הכנסת. כתבתו של חיים גיל מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}