השבוע הראשון
00:07:43

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | שבוע ראשון, עורף: משה דיין - קרבות קשים מול צבא חזק

שעות ספורות לאחר שהמערכה החלה בו בזמן בשתי החזיתות, שר הביטחון מעדכן את העם בנעשה

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}