השבוע הראשון
00:02:05
ביום הראשון למלחמה, קהל המתפללים נדרש לעזוב את רחבת הכותל ולחזור לבתים. כתבתו של חיים גיל מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}