השבוע הראשון
00:02:08
בני הנוער מסייעים במאמץ המלחמתי בבית החולים, מתנדבים לפנות פצועים באמבולנסים, עוזרים במטבח ובחלוקת הדואר. כתבתה של נורית גולדשמידט מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}