השבוע הראשון
00:01:13

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | שבוע ראשון, עורף: חיים הרצוג בריאיון עם פרוץ המלחמה

האלוף הרצוג מסביר על מהלכי המלחמה שפרצה ומדגיש כי אין לדעת כיצד היא תתפתח, במקביל הוא מנסה להרגיע שצה"ל עדיין לא תקף במלוא עוצמתו

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}