השבוע הראשון
00:02:42
ביום השני למלחמה הגשרים פתוחים ואזרחים ירדנים עוברים בחופשיות בין הגדות. כתבתו של נסאר פרחאן מתוך "חדשות ערבית"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}