השבוע הראשון
00:07:57
היהודים והערבים האמריקאים מפגינים בזמן שחבריהם משרתים במלחמה במזרח התיכון. כתבתו של חיים יבין מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}