השבוע הראשון
00:01:05
במה נבדלת המלחמה הנוכחית מזו שקדמה לה מבחינת היערכות הצוות הרפואי בשטח והטיפול בפצועים בקו הלחימה? כתבתו של שמעון טסלר מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}