השבוע הראשון
00:00:42
בעיצומה של המלחמה חיילי צה"ל הקימו סוכה מאולתרת והם מברכים בה על ארבעת המינים. צולם כנראה בגזרה הצפונית מתוך מהדורת חדשות

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}