השבוע הראשון
00:00:55
אחרי חמישה ימי קרבות, נספרו 800 טנקים סוריים שהושמדו בגולן, וכוחותינו ממשיכים לדלוק אחר האויב הסורי. כתבתו של יורם רונן מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}