השבוע הראשון
00:02:08
קבוצת חיילים במוצב בחזית הצפונית שמחים שכוחותינו חצו את הגבול ומחכים להצטרף אליהם. כתבתו של חיים גיל מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}