השבוע הראשון
00:00:59
חיזוק רוחני וחלוקת ספרי תהילים ללוחמים. כתבתו של עמוס כרמלי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}