השבוע הראשון
00:01:41
צוות החדשות מלווה כוח טנקים שנתקל בכיס מצרי ומדווח על פעילותו ועל פעולות המצרים מנגד. כתבתו של רון בן ישי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}