השבוע הראשון
00:06:19
האלוף גונן מתראיין לאחר שלושה ימי קרבות קשים בחזית הדרומית, מדבר על המגננה, על מטרות המצרים, ומנסה להרגיע שהמערכה לא תימשך זמן רב. כתבתו של מיכה לימור מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}