השבוע הראשון
00:04:23
תיאור פעילותם של טייסי חיל האוויר - כיצד חמקו מהטילים של המצרים והשיבו אש נגד המיגים, והמשיכו במשימתם בכל הכוח. כתבתו של דן שילון מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}