00:02:01
משקיפי האו"ם משלימים את הצבתן של שש עמדות תצפית בצד שלנו בקו הפסקת האש, וגם בצד הסורי. בכל עמדה יש שני משקיפים וקצין קישור ישראלי, ומעתה הם יישאו באחריות הדיווח על הצד התוקפן. כתבתו של עמנואל אלנקוה מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}