00:02:15
בוקר ראשון של שקט באזור, והחיילים מתעוררים לאחר שישנו לילה שלם לראשונה זה 20 יום. יש להם זמן להתקשר הביתה, לשחק שש-בש וגם להיזכר בחברים שלא זכו להגיע איתם ליום הזה. כתבתו של נחמן שי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}