00:12:23
טייס הקרב נח הרץ, שנפל בשבי הסורים ביום החמישי למלחמה, שב לארץ. מהם התנאים שהוחזק בהם בשמונת החודשים בשבי, איך התקופה השפיעה עליו, ומה חיכה לו בבית כשחזר? כתבתו של נחמן שי מתוך "יומן השבוע"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית