00:05:15

50 שנה למלחמת יום הכיפורים | היום שאחרי, עורף: האנושיות מעל הכול - גדנ"עים מטפלים בשבויים

באצילות נפש וללא רתיעה, נוער הגדנ"ע מתנדב בבתי החולים ומסייע לשבויים הפצועים לאכול, להתרחץ ולהתלבש, ובאותה הזדמנות גם נרקמים קשרים ומדברים על שלום אפשרי. מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}