00:07:24
כוחות צה"ל מערבה לתעלה ממשיכים בהתארגנות בשטח החדש, סיור ג'יפים יוצא לחפש תחמושת וציוד שהמצרים נטשו בשטח. כתבתו של נחמן שי מתוך מהדורת "מבט"

עורף

החזית הדרומית

החזית הצפונית

}